top of page

PRO LIDI S BOLESTÍ A PO ÚRAZU

SPOLEČNĚ NAVRÁTÍME FUNKČNOST DO VAŠEHO TĚLA NÁPRAVNÝM CVIČENÍM NA MÍRU

ZJISTÍME KDE JE PŘÍČINA

Provedeme diagnostiku pohybového aparátu, abychom zjistili, kde se nachází příčina bolesti či problému

VYSVĚTLÍM A PŘIPRAVÍM

Srozumitelně vám vysvětlím, kde se příčina nachází a jak je možné ji odstranit.

Připravím vám individuální plán nápravných cvičení, kterými tělu navrátíme funkčnost a

- Cviky vás naučím pro možnost individuálního cvičení 

- Naučím vás jak preventivně pracovat na opětovném vzniku bolesti

NAUČÍM A OSAMOSTATNÍM

- Cviky vás naučím pro možnost individuálního cvičení 

- Naučím vás jak preventivně pracovat na opětovném vzniku bolesti

bottom of page