top of page

CO DĚLÁM?

Stejně jako funkční lékaři i já se na zdravotní stav svých klientů koukám celostně.

Vždy hledám a řeším příčinu problému a neřeším pouze důsledek (symptomy, projevy).

Neodděluji mysl a tělo, a vždy pracuji s oběma částmi.

JAK PRACUJI?

K nápravě problémů s pohybovým aparátem využívám svých znalostí z fyzioterapie s dalšími vědomostmi o lidském těle.

Životní koučink používám abych pomohl svým klientům stanovit cíle a najít vnitřní motivaci k jejich dosažení.

K osobnímu rozvoji, k většímu poznání sebe samých a odstranění limitujících myšlenek využívám kognitivní behaviorální terapii.

Skrze mindfullness techniky a meditace učím lepší soustředěnosti a práci s dalšími procesy naší mysli.

K zodpovězení různých životních otázek rád používám svých poznatků z filosofie (z níž Stoicismus je mi nejbližší).

V oblasti stravování nedělám jídelníčky na míru, ale spíše své klienty učím správnému výběru potravin a nastavení individuálních stravovacích návyků (které jsou často přehlížené, ale stejně důležité jako složení potravin).

U každého se snažím o rozvoj a zvýšení kapacity životní energie, která nám pomáhá se uzdravit, když máme zdravotní potíže, nebo nám pomáhá být výkonnějšími a dosáhnout cílů, které si stanovíme.

Ve všech těchto oblastech učím každého klienta samostatnosti a mým cílem není pouze odstranění problémů, ale trvalá změna klientova životního stylu, který zajistí trvalé odstranění potíží a pravidelnou práci na prevenci jeho zdraví. To vše tak aby to bylo v souladu s klientovými životními zásadami, hodnotami a zálibami.

bottom of page